Ultraljudsdiagnostik

Mer information om vårt projekt för ultraljudsdiagnostik inom primär och äldrevård kommer inom kort.