Getein1100 - 30 analystester direkt på plats ger snabbare handläggning

Med analysinstrumentet Getein 1100 kan ett 30-tal olika analyser testas med svar inom 3-15 minuter. Analysmetoden med immunofluorescensteknik möjliggör säkra provsvar av de viktigaste analyserna direkt på plats, vilket ger en snabbare handläggning av patienter och kortare väntetider. Den nya tekniken innebär också en stor kostnadsbesparing jämfört med traditionella patientnära analyser.Getein 1100 och Covid-19
Med Getein 1100 finns möjlighet att få säkra analyser både vid antigentest för SARS-COV2 för att påvisa pågående infektion, men även kvantitativa analyser av antikroppar och neutraliserande antikroppar. Det är möjligt att genom ett enkelt blodprov snabbt få resultat av halten av neutraliserande antikroppar mot SARS-COV2 en patient har.
Ett kombinationstest har även utvecklats där antigentest för SARS-COV2/Influensa A/B kombinerats för att kunna särskilja om en patient har Covid-19 infektion eller influensa.

Kom igång

Snabba provsvar
Låg provtagningskostnad och snabba provsvar.
Analys av ett trettiotal olika prover, bland annat CRP, Troponin, NTproBNP och HbA1c, Antigen SARS-COV2

För mer information kring analyssystemet Getein1100 kontakta vår medicinskt ansvariga läkare Andreas Bengtsson:

Kom igång