PixMed


Ett av våra pågående utvecklingsprojekt är PixMed. Ett verktyg för att kunna dokumentera trycksår, kroniska sår och hudförändringar på ett standardiserat sätt och där man också kan lägga till AI funktionalitet för att få en bedömningshjälp. 

I de fall man har trycksår eller andra kroniska sår som behöver följas upp över tid är det ett problem när det inte finns en sammanhållen dokumentationsmöjlighet och att beskriva ett sår enbart med ord i en journal är långt ifrån optimalt. 

Målet med PixMed är att skapa ett 

  • Standardiserat dokumentationssätt
  • Ökad bildkvalitet genom optimering
  • Bildsekvenser över tid för att bedöma sår
  • AI diagnostik som bedömningshjälpmedel