Viktminskning med hjälp av nya läkemedel

Våra läkare hjälper dig komma igång med ett enkelt digitalt besök och uppföljningar längs vägen.

Ge viktnedgången en rivstart


Wegovy (Semaglutid) är ett banbrytande läkemedel som inte bara hjälper till med blodsockerkontroll hos personer med diabetes, utan det har också visat sig vara effektivt för viktminskning. Läkemedlet har under de senaste två åren blivit ett mycket populärt redskap till att behandla fetma och övervikt.

Hur fungerar läkemedlet?

Wegovy (Semaglutid) är ett läkemedel som hjälper kroppen att reglera blodsockernivåerna och samtidigt kan det leda till viktminskning. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas GLP-1-receptoragonister. GLP-1 är ett naturligt hormon i kroppen som ökar när du äter. Semaglutid fungerar genom att efterlikna effekterna av detta hormon.

Hur används det?

Semaglutid tas som så kallad subcutan injektion. Alltså på samma sätt som när man tar insulin. Faktum är att när du injicerar Semaglutid stimulerar det insulinproduktionen, särskilt efter en måltid, vilket hjälper till att sänka blodsockret. Dessutom minskar det aptiten och gör att du känner dig mätt snabbare, vilket är anledningen att det leder till viktminskning över tid. Det är en bekväm behandling eftersom du bara behöver ta en injektion en gång i veckan.

Vad kostar det?

Sedan Semaglutid blev tillgängligt för viktnedgång och behandling av fetma har det blivit mycket populärt. För personer med diabetes som behöver läkemedlet är det subventionerat via högskostnadsskyddet av den statliga sjukförsäkringen.

För att behandla övervikt och fetma säljs det, receptbelagt, för rådande marknadspris. Tanken är att läkemedlet för viktnedgång ska pågå i 3 till 6 månader. För närvarande är månadskostnaden för detta ca. 3000 kr per månad.

Detta får ses som ett komplement till dina andra förändringar för att uppnå dina viktmål och som en kortare tids språngbräda att få snabba resultat ner mot din målvikt för att sedan med andra vanor hålla denna.