Ta första steget till ett friskare liv

Med Privo får du verktygen att på riktigt minska risken för framtida sjukdom. Vårt team med läkare och sjuksköterskor använder den senaste forskningen inom beteendevetenskap i kombination med moderna läkemedel för att du ska lyckas med dina mål. 

Första steget

För att kunna bygga något långsiktigt krävs att man har rätt verktyg. Vi kombinerar den senaste forskning inom beteendevetenskap med moderna läkemedel för att ge dig rätt förutsättningar för att lyckas. Tillsammans arbetar vi med livsstilsförändringar genom s.k. mikrovanor. Små förändringar i vardagliga rutiner som hela tiden tar dig ett steg närmare ditt mål och skapar nya vanor för ett långvarigt resultat.  

Viktnedgång

I vår story så är designbyråerna i communityn hjältarna i vår framgång. En av våra kunder sa att det är som att ha en privat PT och det stämmer. Du behöver en strateg vid din sida som coachar dig. Det är de som läser av designtrenderna på din marknad (vi finns i flera länder) och skapar din helt unika sida med dig i förarsätet.

Motion

I vår story så är designbyråerna i communityn hjältarna i vår framgång. En av våra kunder sa att det är som att ha en privat PT och det stämmer. Du behöver en strateg vid din sida som coachar dig. Det är de som läser av designtrenderna på din marknad (vi finns i flera länder) och skapar din helt unika sida med dig i förarsätet.

Rökning

I vår story så är designbyråerna i communityn hjältarna i vår framgång. En av våra kunder sa att det är som att ha en privat PT och det stämmer. Du behöver en strateg vid din sida som coachar dig. Det är de som läser av designtrenderna på din marknad (vi finns i flera länder) och skapar din helt unika sida med dig i förarsätet.

Hälsokontroll

Allt börjar med en hälsokontroll och därefter tas en individuell hälsoprofil fram för just dig. Beroende på ditt behov sätter vi ihop en plan och följer upp kontinuerligt för att du ska ska få hjälp att nå ditt mål oavsett det handlar om rökavvänjning, gå ner i vikt eller få kontroll på ditt blodtryck. 

Hos oss får du kontinuerlig uppföljning och vi är med dig på resan mot ett friskare liv.

Hälsokontroll

För att kunna ta fram en individuell hälsoprofil och plan börjar vi med en hälsokontroll där du dels får lämna blodprover för analys på något av de provtagningsställen vi jobbar med samt även svara på frågor gällande din hälsa.  

Genomgång av Privo-teamet

Resultatet av hälsokontrollen gås igenom vår läkare och vårt team har ett video-möte med dig där du får en individuell hälsoprofil samt även en handlingsplan för hur just du vill gå vidare. 

Arbetet börjar

Du börjar använda de verktyg som behövs för att få till en livsstilsförändring. Som stöd har du vår medlemssida med både tips, utbildningsmaterial samt stöd från andra medlemmar.

Första uppföljning

Efter 3 månader så har vi vår första uppföljning där vi tittar på vad som fungerat bra och vad som varit svår och om något behöver ändras i planen. Målet är inte att nå snabba resultat utan att få resultat som håller länge. 

6 månaders kontroll

Efter 6 månader så genomför vi en mindre hälsokontroll igen och tar fram en ny hälsoprofil för att följa de framsteg du gjort. Tillsammans tar vi fram nya mål baserat på just dina behov och förutsättningar. 

Uppföljning efter 9 månader

Vi följer upp dina framsteg och du har möjlighet att bolla det som varit svårt med våra hälsocoacher. 

Nytt år och nya möjligheter

Vi gör en ny årskontroll av hälsan och sätter upp nya mål för dig för kommande år. Det kanske är att behålla dom resultat du redan uppnått, eller så kanske du vill utmana dig själv med nya träningsmål. Allt är möjligt och vi hjälper dig på vägen

Om oss


Privo grundades av Andreas Bengtsson, ST-Läkare inom Geriatrik med målet att kombinera den senaste forskningen inom beteendevetenskap med den forskning som finns när det gäller preventiv vård, dvs att förebygga sjukdomar. 

En stor del av de sjukdomar som vi drabbas av går att förebygga genom livsstils åtgärder. Kan vi hitta sjukdomar tidigt i förloppet finns större chans till bot och kan vi arbeta förebyggande kan vi minska risken att bli sjuk i framtiden. 

Sjukvården är idag specialiserad på att diagnostisera och behandla sjukdomar som uppkommit. Vi är dock sämre på att förebygga och motivera patienter. En stor del av de läkemedel som skrivs ut varje år hämtas aldrig ut av patienter  
 
Genom att kombinera forskning i beteendevetenskap och e
Rökning Viktkontroll Motion Psykisk hälsa

Rökning

Biovisor har tagit fram ett digitalt video-otoskop som vi vidareutvecklat till ett multi-instrument för primär och äldrevård där samma instrument kan användas för hudförändringar, öron-näsa- hals bedömningar m.m. Instrumentet kan spela in film och ta bilder vilket möjliggör distansbedömningar och underlättar dokumentation.

Viktkontroll

Ett av våra fokusområden är patientnära diagnostik där patientnära analyser har en given plats. Vi samarbetar med flera av de mest innovativa tillverkarna inom området och de system vi kan erbjuda ger en kostnadseffektiv provtagning där provsvar kan fås inom 3-15 minuter direkt efter provtillfället. 

Motion

Ett av våra pågående projekt och förbättringsområden är appen PixMed där vi jobbar på att ta fram ett verktyg för systematisk dokumentation av kroniska sår och hudförändringar och där vi med AI-teknik kan få en tolkningshjälp för att bättre kunna följa sår och hudförändringar över tid. 

Psykisk hälsa

I vår fabrik på Vikbolandet tillverkar vi allergivänliga munskydd i tre lager avsedda för engångsbruk. Munskydd av typen IIR har den högsta skyddsklassen, vilket innebär att de fångar upp mikroorganismer i utandningsluften och skyddar omgivningen mot infektionsrisk.

Kontakta oss