Digitalt Multi-instrument


Vårt digitala video-otoskop möjliggör distansundersökning, effektivare arbetssätt, snabbare behandling, förbättrad dokumentation samt en ökad patientdelaktighet. 
Idén uppkom i samband med ett förbättringsprojekt på ett äldreboende i Region Öst. Äldre besväras ofta av vaxpropp som orsakar onödigt lidande, inte minst bland dementa. Vaxpropp är enkelt åtgärdat men får ibland stå tillbaka på grund av tidspress och prioritering. Med vårt Digitala Video-Otoskop kan undersköterska eller sjuksköterska enkelt dokumentera hörselgång och sedan skicka bilder digitalt till läkare för bedömning och åtgärd kan snabbt sättas in.

  • Ökad patientdelaktighet       
  • Distansbedömning       
  • Förbättrad dokumentation


Så mycket mer än ett Otoskop
Vi har i vår vidareutveckling tagit fram tillbehör till vårt otoskop så det kan användas som multi-intrument. Genom att enkelt byta ut otoskopkameran till ett fiberskop kan man enkelt få ett handhållet fiberskop för att undersöka hals och luftvägar. Bakgrunden till att vi drev denna utveckling är att många patienter på strokeavdelningar drabbas av sväljsvårigheter och lätt sätter i halsen vilket kan ge akuta andningsstopp men även svåra kemiska lunginflammationer. Genom att använda ett fiberskop kan man enkelt få en bra bild av bakre svalget för att kunna se om det finns stopp och rester som behöver tas bort.