Produktion av skyddsutrustning

Historik

Under våren 2020 när Covid-19 pandemin slog till hårt mot Sverige uppstod en akut brist på munskydd och annan skyddsutrustning. Nästan all skyddsutrustning som användes i Europa importerades från Asien och uppstod stora brister globalt på skyddsutrustning i och med pandemin.

Vårt arbete med medicinteknik och innovationsutveckling innan pandemin gjorde att vi hade goda kontakter i Asien och kunde börja förmedla skyddsutrustning till regioner och kommuner i Sverige. Det stora problemet med frakterna och den sårbarhet som fanns i att all produktion skedde i Asien gjorde att vi såg att detta inte var en hållbar eller långsiktig lösning. 

Vi valde därför att istället starta upp en egen fabrik på Vikbolandet utanför Norrköping för produktion av munskydd. Fabrik på Vikbolandet

På bara två månader lyckades vi bygga upp en producerande verksamhet och hade våra första CE märkta och certifierade munskydd ute på marknaden. Under 2020 växte verksamheten kraftigt från 3 anställda till att sysselsätta ett hundratal personer ett halvår senare.

Totalt producerade fabriken 10-tals miljoner munskydd till regioner och kommuner runt om i Sverige under pandemin.

De stora svängningarna på marknaden för skyddsutrustning samt att planerade kontrakt och satsningar från Europeiska distributörer ej blev av gjorde att vi tvingades ansöka om rekonstruktion av bolaget i Juli 2021.


Rekonstruktion

Under 2021 och 2022 har vi bedrivit en rekonstruktionsprocess där vi genomfört stora effektiviseringar i produktionen genom vårt LEAN baserade Biovisor Way. Vi gjorde även investeringar i nya produktionslinor för att producera förbrukningsvaror och produkter som ej är Covid-19 relaterade. 

Under rekonstruktionen byggde vi upp ett nära samarbete med flera av de största distributörerna på marknaden som ex OneMed, Procurator, Abena m.fl. 

De nya produktionslinorna för att producera skoskydd i återvunnen svensk plast, hårnät m.m. skulle tagits i bruk i April 2022 men på grund av kriget i Ukraina och stora förseningar med containerfrakt uppstod ett halvt års leveransförsening. 

Inkomstbortfallet av förseningen blev för stort för bolaget under rekonstruktionen och vi tvingades begära dotterbolaget Biovisor Health & Safety AB i konkurs, augusti 2022. Verksamheten fortsätter

Konkursen kunde dock leda till något nytt och hela verksamheten köptes upp från konkursboet av Norrköpingsföretaget iDoc Företagshälsa AB och drivs vidare under namnet SafeQare.

Fabriken på Vikbolandet lever vidare med nya ägare och nya satsningar görs på produktion av skyddsutrustning och hållbart producerade förbrukningsvaror.

För Biovisors del innebär det att vi går tillbaka och fokuserar på våra huvudområden som är vårdlösningar och medicinteknik.

Läs gärna mer om produktionen och SafeQares verksamhet på deras hemsida SafeQare.se