För friska anställda - din viktigaste investering

Vi arbetar aktivt för att öka hälsan och välmåendet hos dina anställda genom att jobba med individernas egna förutsättningar.


Kom igång Kom igång

Investera i dina anställda

I vårt breda och omfattande upplägg finns det flera vägar att gå för personalen om de vill ändra sina osunda vanor. På Privo använder vi beteendevetenskap som grund för att hjälpa till att hitta enkla förändringar i vardagen som ger långsiktliga resultat.

Vi har ett team av läkare, hälsocoacher och kostrådgivare som står redo med föreläsningar, rådgivning och uppföljningssamtal för dina anställda. Som företag kan ni även ha vår hälsostation direkt på ert arbete så att de anställda enkelt kan följa sina resultat. Du som arbetsgivare behöver bara höra av dig så löser vi resten.

Individuella 
hälsoundersökningar

Vi kommer till ert företag och genomför noggranna hälsoundersökningar för varje anställd. Detta inkluderar allt från blodtrycksmätning till kolesteroltest och andra relevanta hälsokontroller.t.

Uppföljning och 
rådgivning

Efter undersökningen
ger vi personlig feedback till varje anställd. Vi diskuterar resultaten och ger råd om hur de kan förbättra sin hälsa. Detta kan inkludera kost- och motionsråd samt andra livsstilsförändringar.

Skräddarsydda 
hälsoplaner

Vi hjälper varje individ att skapa en hälsoplan som är anpassad efter deras behov och mål. Det kan vara allt från viktminskning till stresshantering eller förbättrad sömn.

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar för era anställda. Ämnen kan inkludera stresshantering, ergonomi på arbetsplatsen, näringslära och mycket mer.

Hälsoutvärderingar 
över tid

Vi följer upp och utvärderar hälsotillståndet hos era anställda regelbundet. Detta hjälper oss att identifiera trender och erbjuda kontinuerlig support.

Två paket – en lösning 

Det kan vara mycket att tänka på när det kommer till hälsokontroller och i synnerhet provtagning. Vi arbetar för att alltid komma till er. Vi har valt att bjuda på ett bredare grundpaket för att tillgodose de grundläggande prover som spelar roll för förebyggande hälsa. Som kund hos oss får du alltid tillgång till dessa två paket. 

BAS

Vårt grundpaket passar nästan alla och tar med de huvudsakliga blodprover som blodfetter och blodsocker. Vi vill att detta grundpaket ska passa de allra flesta och ge dig bäst värde för vår insats med fokus på de huvudsakliga hälsoområdena

UTÖKAD

För de som önskar en bredare hälsokontroll har vi vårt utökade provtagningspaket, detta omfattar utöver mer undersökning även prover för bl.a. prostata (PSA) och sköldkörteln (TSH). 

Särskild undersökning? Det löser vi

Hos vissa företag kan särskilda undersökningar vara extra relevanta. Vi ombesörjer därför allt från spirometri, hörselundersökning (audiometri) och test av vibrationssinne om behov finns. Även om våra standardpaket är noga utvalda för att passa de allra flesta har vi alltid möjligheten att anpassa oss efter era specifika önskemål. 

Gör arbetsplatsen till en hälsostation

Vår helkroppsscanner både väger och analyserar dina medarbetares kroppssammansättning. Med våra analyser blir varje mätning en milstolpe i resan till bättre hälsa.