Låt hjärtat vara med

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige i dag och 2 miljoner är drabbade.

Genom livsstilsförändringar och förebyggande åtgärder

Heart Club är 

Frigör din skaparkraft

I vår story så är designbyråerna i communityn hjältarna i vår framgång. En av våra kunder sa att det är som att ha en privat PT och det stämmer. Du behöver en strateg vid din sida som coachar dig. Det är de som läser av designtrenderna på din marknad (vi finns i flera länder) och skapar din helt unika sida med dig i förarsätet.

Frigör din skaparkraft

I vår story så är designbyråerna i communityn hjältarna i vår framgång. En av våra kunder sa att det är som att ha en privat PT och det stämmer. Du behöver en strateg vid din sida som coachar dig. Det är de som läser av designtrenderna på din marknad (vi finns i flera länder) och skapar din helt unika sida med dig i förarsätet.

Frigör din skaparkraft

I vår story så är designbyråerna i communityn hjältarna i vår framgång. En av våra kunder sa att det är som att ha en privat PT och det stämmer. Du behöver en strateg vid din sida som coachar dig. Det är de som läser av designtrenderna på din marknad (vi finns i flera länder) och skapar din helt unika sida med dig i förarsätet.

Företagshälsovård - Privatpersoner - Förebyggande hälsa

Företagshälsovård

Friska anställda som mår bra presterar bättre och har låg sjukfrånvaro. Men hur skapar man det genom företagshälsovård?
Det traditionella upplägget med en årlig hälsokontroll inklusive pekpinnar om hur man ska äta, röra på sig och inte röka är sällan effektivt. 

Privatpersoner

För privatpersoner erbjuder vi hälsokontroller och personligt utformade hälsoprofiler varefter vi lägger upp en individuell handlingsplan för att öka hälsa och minska risken för framtida sjukdom. 

Beteendevetenskap

För att kunna skapa livsstilsförändringar krävs kunskap och erfarenhet i beteendevetenskap. De företag som mest effektivt har kunnat 

Om oss


Privo grundades av Andreas Bengtsson, ST-Läkare inom Geriatrik med målet att kombinera den senaste forskningen inom beteendevetenskap med den forskning som finns när det gäller preventiv vård, dvs att förebygga sjukdomar. 

En stor del av de sjukdomar som vi drabbas av går att förebygga genom livsstils åtgärder. Kan vi hitta sjukdomar tidigt i förloppet finns större chans till bot och kan vi arbeta förebyggande kan vi minska risken att bli sjuk i framtiden. 

Sjukvården är idag specialiserad på att diagnostisera och behandla sjukdomar som uppkommit. Vi är dock sämre på att förebygga och motivera patienter. En stor del av de läkemedel som skrivs ut varje år hämtas aldrig ut av patienter  
 
Genom att kombinera forskning i beteendevetenskap och e
Rökning Viktkontroll Motion Psykisk hälsa

Rökning

Biovisor har tagit fram ett digitalt video-otoskop som vi vidareutvecklat till ett multi-instrument för primär och äldrevård där samma instrument kan användas för hudförändringar, öron-näsa- hals bedömningar m.m. Instrumentet kan spela in film och ta bilder vilket möjliggör distansbedömningar och underlättar dokumentation.

Viktkontroll

Ett av våra fokusområden är patientnära diagnostik där patientnära analyser har en given plats. Vi samarbetar med flera av de mest innovativa tillverkarna inom området och de system vi kan erbjuda ger en kostnadseffektiv provtagning där provsvar kan fås inom 3-15 minuter direkt efter provtillfället. 

Motion

Ett av våra pågående projekt och förbättringsområden är appen PixMed där vi jobbar på att ta fram ett verktyg för systematisk dokumentation av kroniska sår och hudförändringar och där vi med AI-teknik kan få en tolkningshjälp för att bättre kunna följa sår och hudförändringar över tid. 

Psykisk hälsa

I vår fabrik på Vikbolandet tillverkar vi allergivänliga munskydd i tre lager avsedda för engångsbruk. Munskydd av typen IIR har den högsta skyddsklassen, vilket innebär att de fångar upp mikroorganismer i utandningsluften och skyddar omgivningen mot infektionsrisk.

Kontakta oss